Rooms

Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Marinko Dorkin
Tel:
00 385 98 806 041; 00 385 23 286 489
martinad258@hotmail.com
Osoba :
8
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Biserka Kranjčec
Tel:
00 385 98 249 004
kranjcecslavko@gmail.com
Osoba :
9
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Marijan Sorić
Tel:
00 385 98 200 227, 00 385 98 868 406
marjan.soric@yahoo.com
Osoba :
16
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Elda Tomeljak
Tel:
00 385 92 131 1149, 00 385 92 256 25 21, 00 385 23 268 079
neviotomeljak2@gmail.com
Osoba :
6
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Srečko Rušev
Tel:
00 385 23 286 266
rusev@zd.t-com.hr info@pansion-rusev.hr
Osoba :
50
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Anka Kuštera
Tel:
00 385 98 97 38 975, 00 385 23 286 209
Osoba :
10
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Petar Sorić
Tel:
00 385 23 286 171
Osoba :
4