Kuće za odmor

Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Jurica Košta
Tel:
00 385 98 331 202
Osoba :
4
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Dolores Bacalja
Tel:
00385 91 322 3221
mkbacalja@gmail.com
Osoba :
5
Kategorija:
2
Preko
Kontakt osoba:
Osman Hodža
Tel:
00 385 92 311 0568
osman.hodza@gmail.com
Osoba :
10
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Tea Jerkušić- Dešpalj
Tel:
00 385 23 316 650, 00 385 91 539 2468
teajd@hotmail.com
Osoba :
4
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Josipa Jerolimov
Tel:
00 95 579 62 63
josipa.jerolimov@gmail.com
Osoba :
8
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Jerolimov Dado
Tel:
00 385 98 331 870
davor.jerolimov@gmail.com
Osoba :
8
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Neven Matacin
Tel:
00 385 91 729 2328
Osoba :
7
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Matacin Ivan
Tel:
00 385 23 286 350, 00 385 91 4234 755
ivan.matacin@ri.t-com.hr
Osoba :
6
Kategorija:
2
Preko
Kontakt osoba:
Jadran Mazić
Tel:
00 385 91 783 3506; 00 385 23 327 816
Osoba :
8
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Šime Mazić
Tel:
00 385 23 211 990, 00 385 98 618 190
ankica05@net.hr
Osoba :
6
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Sorić Frano Nedjeljko
Tel:
00 385 98 924 0938; 00 385 23 286 453
Osoba :
5
Kategorija:
4
Preko
Kontakt osoba:
Ivan Uhoda
Tel:
00 385 95 86 00 465
ivan.uhoda@gmail.com
Osoba :
6
Kategorija:
3
Preko
Kontakt osoba:
Helena Valčić
Tel:
00 385 98 1800 073, 00 385 98 9224 811
helena.valcic@gmail.com
Osoba :
8
Kategorija:
0
Preko
Kontakt osoba:
Marijo Lovrić
Tel:
Osoba :
9