Poljana

3
Poljana
Kontakt:
Nedjeljka Alvieri
Tel:
00 385 23 268 074
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Luštica Iris, Franin Željko
Tel:
00 385 95 903 1983
lusticairis@gmail.com
Osoba:
5
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Nižić Nikolino
Tel:
00385 99 228 6936
nikolino.nizic@cromaris.hr
Osoba:
2
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Mirjana Hromin
Tel:
00 385 23 322 993, 00 385 98 291 773, 00 385 23 268 218
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Huzović Pero
Tel:
00 385 23 268 501
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
4
Poljana
Kontakt:
Petra Ivanov
Tel:
00385915100718
ivanov4@net.hr
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Marina Marohnić
Tel:
00 385 95 8913 886
marina.marohnic@gmail.com
Osoba:
3
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Stipe Pavin
Tel:
00 385 95 199 88 51
stipepeina@gmail.com
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
2
Poljana
Kontakt:
Zdravko Pavin
Tel:
00 385 23 268 135, 00 385 98 9097402
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Ivanov Marko
Tel:
00 385 99 692 47 05
marija.budimir@windowslive.com
Osoba:
3
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Ljiljanko Selin
Tel:
00 385 23 268 158, 00 385 91 943 3563
ivanselin19@gmail.com
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Smolić Ročak Ante
Tel:
00 385 98 461 789 ; 00 385 95 840 3223
ivanatrogrlic7@gmail.com
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Davorka Sorić
Tel:
00 385 23 268 221; 00 385 23 211 744
mirko.soric@gmail.com
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Branko Stanin
Tel:
00 385 98 429 691, 00 385 23 268 064
Osoba:
2
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Željko Trputec
Tel:
00 385 91 57 37 996; 00 385 91 510 7063
danielabezj@gmail.com
Osoba:
5
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Antun Takalić
Tel:
00 385 23 268 216, 00 385 91 7262 571
franin-marijana@net.hr
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Anita Agejev
Tel:
00 385 98 983 4297, 00 385 98 206 163
pdudo@xnet.hr
Osoba:
10
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Branko i Marija Babin
Tel:
00 385 95 872 5737 ; 00 385 95 896 7069
brankobabin@gmail.com
Osoba:
11
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Edita Dujić
Tel:
00 385 23 268 430, 00 385 98 734 354
mladen.dujic1@zd.htnet.hr
Osoba:
10
Broj jedinica/Number of units:
4
3
Poljana
Kontakt:
Danica Ferina
Tel:
00 385 91 2505 950
djferina@yahoo.com
Osoba:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
0
Poljana
Kontakt:
Marijana Franin
Tel:
00 385 91 726 2571
franin-marijana@net.hr
Osoba:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Nada Hromin
Tel:
00 385 91 527 0474
nada.hromin@gmail.com
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Tanja Hromin
Tel:
00 385 91 568 8544
tagobin@gmail.com
Osoba:
9
Broj jedinica/Number of units:
3
3
Poljana
Kontakt:
Ana Ivanov
Tel:
+385 95 896 6748
anteapoljana@gmail.com
Osoba:
5
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Damir Ivanov
Tel:
00 385 98 272 536
apartmani.ivanov@net.hr
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Magdalena Katičin
Tel:
00 385 98 189 5245, 00 385 97 768 11 45
magdalena.katicin@gmail.com
Osoba:
20
Broj jedinica/Number of units:
3
3
Poljana
Kontakt:
Dušanka Kolega
Tel:
00 385 23 268 152, 00 385 91 542 1782
dkolega@globalnet.hr
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Budislav Perić
Tel:
00 385 23 268 151
Osoba:
7
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Nedeljko Perić
Tel:
00 385 23 268 125
Osoba:
11
Broj jedinica/Number of units:
3
0
Poljana
Kontakt:
Jasminka Šarar
Tel:
00 385 98 326 102
jasminka.sarar@gmail.com
Osoba:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Stjepan Đurašin
Tel:
00 385 98 413 581
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Grdović Bernard
Tel:
00 385 98 326 865
tanja.nekic@gmail.com
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
4
Poljana
Kontakt:
Josipović Ivo
Tel:
00 385 98 169 32 32
josipović4@yahoo.com
Osoba:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
4
Poljana
Kontakt:
Tel:
00 385 99 887 5012; 00 385 98 272 799
info@villa-one-croatia.com
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Grdović Ante
Tel:
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
0
Poljana
Kontakt:
Slavko Ivanov
Tel:
Osoba:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Kontakt:
Jadrijev Karmel
Tel:
00 385 23 268 188
Osoba:
8
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Kontakt:
Rikard Jadrijev
Tel:
00 385 98 940 4603
Osoba:
12
Broj jedinica/Number of units:
2