Ugljan

Ugljan je prostorno najveće mjesto na otoku s dugogodišnjom turi-stičkom tradicijom. Smjestio se sa svojih devet zaselaka na sjeveroza-padnome dijelu otoka u više pitomih uvala od kojih se po ljepoti ističe uvala Činta. Tu se nalaze i spomenici iz doba rane antike, villa rustica, kasnoantički mauzolej, ostaci starokršćanske bazilike te u uvali Muline monumentalni gospodarski objekt iz 1. st. za preradu ulja, koji svjedoče o ranom boravku čovjeka na ovom prostoru. Franjevački samostan sv. Jerolima iz 1430. godine nalazi se uz samo more na rtu u borovoj šumi. U klaustru samostana pokopan je biskup Šimun Kožić Benja. Novoob-novljeni renesansni dvorac Califi nazvan «Brčić» također je dio vrijedne spomeničke baštine.