TZ Vukić Zdravko

Zdravko Vukić
3
Osoba: 
6
Broj jedinica: 
1
(A4+2)
Udaljenost od mora: 
50
Udaljenost od centra: 
150