Hrvatski

Lukoran

3
Lukoran
Kontakt osoba:
Miljenko Borojević
Tel:
00 385 91 592 1676
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Tihomir Ivanov
Tel:
00 385 98 728 309
Osoba:
2
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Knežević Dragan
Tel:
00 385 98 545 171, 00 385 98 465 091
apart.knezevic@gmail.com
Osoba:
5
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Lovrić Boženo
Tel:
00 385 91 733 0342
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Nevenka Ricijaš
Tel:
00 385 23 284 100
Osoba:
5
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Blaženka Borojević
Tel:
00 385 91 592 1676
Osoba:
9
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Vladimir Deković
Tel:
00 385 98 943 1604
Osoba:
20
Broj jedinica:
3
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Nada Dundov
Tel:
00 385 98 854 432
Osoba:
10
Broj jedinica:
3
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Neven Ivin
Tel:
00 385 95 818 35 97
Osoba:
7
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Edi Čerimagić
Tel:
00 385 23 268 533
edi.cerimagic@email.t-com.hr
Osoba:
13
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Nedjeljko Martinov
Tel:
00 385 95 868 6455
Osoba:
10
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Ruža Pera
Tel:
00 385 99 688 8985
khromin@xnet.hr
Osoba:
14
Broj jedinica:
4
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Lili Rančić
Tel:
00 385 91 123 1613
Osoba:
13
Broj jedinica:
3
0
Lukoran
Kontakt osoba:
Silvija Bačić
Tel:
00 385 284 090, 00 385 98 97 44 231
Osoba:
50
Broj jedinica:
30
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Andrina Luić
Tel:
00 385 91 631 1138
andrina.luic@gmail.com
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Kanceljak Tatjana
Tel:
00 385 99 634 84 41; 00 385 91 418 12 60
tanjakanca@yahoo.com
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Josica Dundov
Tel:
Osoba:
5
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Stanko Grbas
Tel:
00 385 23 268 011
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Ivo Hrabrov
Tel:
00 385 91 504 9851
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Dragica Kačanić
Tel:
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
0
Lukoran
Kontakt osoba:
Marino Sandalić
Tel:
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
0
Lukoran
Kontakt osoba:
Ante Martinov
Tel:
Osoba:
3
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Josip Melada
Tel:
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Nada Melada
Tel:
Osoba:
4
Broj jedinica:
1
0
Lukoran
Kontakt osoba:
Nella Pera
Tel:
Osoba:
10
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Petar Pera
Tel:
00 385 23 240 087
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Perinović Valter
Tel:
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Ante Rančić
Tel:
Osoba:
10
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Zdravko Rančić
Tel:
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Ana Strika
Tel:
Osoba:
8
Broj jedinica:
2
3
Lukoran
Kontakt osoba:
Zdravko Vukić
Tel:
Osoba:
6
Broj jedinica:
1
0
Lukoran
Kontakt osoba:
Ana Đokić
Tel:
Osoba:
5
Broj jedinica:
1