Poljana

3
Poljana
Contact:
Nedjeljka Alvieri
Tel:
00 385 23 268 074
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Luštica Iris, Franin Željko
Tel:
00 385 95 903 1983
lusticairis@gmail.com
Osoba/Persons:
5
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Mirjana Hromin
Tel:
00 385 23 322 993, 00 385 98 291 773, 00 385 23 268 218
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Huzović Pero
Tel:
00 385 23 268 501
Osoba/Persons:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Damir Ivanov
Tel:
00 385 98 272 536
apartmani.ivanov@net.hr
Osoba/Persons:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Dušanka Kolega
Tel:
00 385 23 268 152, 00 385 91 542 1782
dkolega@globalnet.hr
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
0
Poljana
Contact:
Marina Marohnić
Tel:
00 385 95 8913 886
marina.marohnic@gmail.com
Osoba/Persons:
3
Broj jedinica/Number of units:
1
2
Poljana
Contact:
Zdravko Pavin
Tel:
00 385 23 268 135, 00 385 98 9097402
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Stipe Pavin
Tel:
00 385 95 199 88 51
stipepeina@gmail.com
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Željko Perić
Tel:
00 385 95 870 1200
perzel@net.hr
Osoba/Persons:
2
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Ivanov Marko
Tel:
00 385 99 692 47 05
marija.budimir@windowslive.com
Osoba/Persons:
3
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Ljiljanko Selin
Tel:
00 385 23 268 158, 00 385 91 943 3563
ivanselin19@gmail.com
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Smolić Ročak Ante
Tel:
00 385 98 461 789 ; 00 385 95 840 3223
ivanatrogrlic7@gmail.com
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Davorka Sorić
Tel:
00 385 23 268 221; 00 385 23 211 744
mirko.soric@gmail.com
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Branko Stanin
Tel:
00 385 98 429 691, 00 385 23 268 064
Osoba/Persons:
2
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Željko Trputec
Tel:
00 385 91 57 37 996; 00 385 91 510 7063
danielabezj@gmail.com
Osoba/Persons:
5
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Antun Takalić
Tel:
00 385 23 268 216, 00 385 91 7262 571
franin-marijana@net.hr
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Anita Agejev
Tel:
00 385 98 983 4297, 00 385 98 206 163
pdudo@xnet.hr
Osoba/Persons:
10
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Branko i Marija Babin
Tel:
00 385 95 872 5737 ; 00 385 95 896 7069
brankobabin@gmail.com
Osoba/Persons:
11
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Edita Dujić
Tel:
00 385 23 268 430, 00 385 98 734 354
mladen.dujic1@zd.htnet.hr
Osoba/Persons:
10
Broj jedinica/Number of units:
4
3
Poljana
Contact:
Danica Ferina
Tel:
00 385 91 2505 950
djferina@yahoo.com
Osoba/Persons:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
0
Poljana
Contact:
Marijana Franin
Tel:
00 385 91 726 2571
franin-marijana@net.hr
Osoba/Persons:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Nada Hromin
Tel:
00 385 91 527 0474
nada.hromin@gmail.com
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Tanja Hromin
Tel:
00 385 91 568 8544
tagobin@gmail.com
Osoba/Persons:
9
Broj jedinica/Number of units:
3
3
Poljana
Contact:
Mate Ivanov
Tel:
00 385 23 268 498
anteapoljana@gmail.com
Osoba/Persons:
5
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Magdalena Katičin
Tel:
00 385 98 189 5245
magdalena.katicin@gmail.com
Osoba/Persons:
20
Broj jedinica/Number of units:
3
3
Poljana
Contact:
Budislav Perić
Tel:
00 385 23 268 151
Osoba/Persons:
7
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Nedeljko Perić
Tel:
00 385 23 268 125
Osoba/Persons:
11
Broj jedinica/Number of units:
3
3
Poljana
Contact:
Stjepan Đurašin
Tel:
00 385 98 413 581
Osoba/Persons:
8
Broj jedinica/Number of units:
2
0
Poljana
Contact:
Jasminka Šarar
Tel:
00 385 98 326 102
jasminka.sarar@gmail.com
Osoba/Persons:
9
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Grdović Bernard
Tel:
00 385 98 326 865
tanja.nekic@gmail.com
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
4
Poljana
Contact:
Josipović Ivo
Tel:
00 385 98 169 32 32
josipović4@yahoo.com
Osoba/Persons:
6
Broj jedinica/Number of units:
1
4
Poljana
Contact:
Tel:
00 385 99 887 5012; 00 385 98 272 799
info@villa-one-croatia.com
Osoba/Persons:
8
Broj jedinica/Number of units:
1
0
Poljana
Contact:
Slavko Ivanov
Tel:
Osoba/Persons:
4
Broj jedinica/Number of units:
1
3
Poljana
Contact:
Karmel Jadrijev
Tel:
00 385 23 268 188
Osoba/Persons:
8
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Jadrijev Rikard
Tel:
00 385 98 940 4603
Osoba/Persons:
12
Broj jedinica/Number of units:
2
3
Poljana
Contact:
Valter Mihatov
Tel:
00 385
Osoba/Persons:
3
Broj jedinica/Number of units:
1